ตะกร้าสินค้า 0

นโยบายการคืนสินค้า

ขั้นตอนการคืนสินค้าและเงื่อนไข

*สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆ ได้ค่ะ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 091-771-5817, 0-2583-9595 ต่อ 741 (จ. - ศ. 8.30-17.30 น.) หรือที่ [email protected]
และส่งคืนภายใน 30 วันหลังจากเซ็นต์รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน
2. ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย พร้อมปะหน้ากล่องพัสดุด้วยใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาให้
3. นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เท่านั้น เป็นแบบลงทะเบียนตามที่ระบุในใบธุรกิจตอบรับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 091-771-5817, 0-2583-9595 ต่อ 741 (จ. - ศ. 8.30-17.30 น.) หรือที่ [email protected]

*คืนสินค้าฟรีตามเงื่อนไขการคืนสินค้าด้านล่าง
*สินค้าทุกประเภทสามารถเปลี่ยนได้ฟรี 1 ครั้ง โดยครั้งต่อไปลูกค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มอีกครั้งละ 100 บาท/ชิ้น

เงื่อนไขการรับคืนสินค้าทาง B20Shop
*สินค้าที่มีการลดราคาหรือร่วมรายการต่างๆ หรือไม่ได้ซื้อในราคาเต็มทางเราขอสงวนสิทธิ์ สามารถแจ้งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้ามีตำหนิเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าด้วยเหตุผลอื่นๆได้ และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ทางเราขออนุญาตไม่ทำการคืนเงินค่าสินค้านะคะ ถ้า

1. สินค้าที่ส่งกลับมามีร่องรอยการใช้งานหรือไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่งไป
2. ตราที่ประทับบนกล่องส่งสินค้าคืนมีอายุเกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเซ็นต์รับสินค้าปลายทาง ยึดตามวันเวลาที่ระบุจากไปรษณีย์เป็นหลัก
*หากทางเราตรวจสอบสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสินค้าและไม่ส่งสินค้ากลับ โดยทางลูกค้าต้องมารับสินค้าคืนเองที่สำนักงานของ B20Shop แจ้งวัฒนะ กทม.
3. เมื่อทางเราได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้าเต็มจำนวนกลับไปตามเลขที่บัญชีที่ท่านให้ไว้ในใบคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ

*เงื่อนไขทั้งหมดในการคืนสินค้า การตัดสินจากทาง B20Shop ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
*การรับประกันสินค้า สินค้าที่ซื้อจาก B20Shop จะมีการรับประกันสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้านะคะ

ขั้นตอนการคืนสินค้า
1. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 091-771-5817, 0-2583-9595 ต่อ 741 (จ. - ศ. 8.30-17.30 น.) หรือที่ [email protected] และส่งคืนภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าที่จะส่งคืน
2. ส่งสินค้ากลับโดยใช้กล่องเดิมและปิดกล่องให้เรียบร้อย พร้อมปะหน้ากล่องพัสดุด้วยใบธุรกิจตอบรับที่แนบมาให้
3. นำพัสดุไปส่งที่ไปรษณีย์เขตเท่านั้น เป็นแบบลงทะเบียนตามที่ระบุในใบธุรกิจตอบรับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
4. แจ้ง Tracking number กลับมาที่เรา ที่เบอร์ 091-771-5817, 0-2583-9595 ต่อ 741 (จ. - ศ. 8.30-17.30 น.) หรือที่ [email protected]

หากลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากทางเราโดยได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้าทางอีเมลแล้ว
ทางเราถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการ การสั่งซื้อ และคืนสินค้าทั้งหมดเหล่านี้